Berjuanglah hingga ke titisan darah terakhir

Friday, November 29, 2013

Contoh kertas kerja Mohon Pembelian Uniform Lengkap Kadet PolisSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA ABDULLAH
JALAN KEPONG 52000 KUALA LUMPUR


KERTAS KERJA

PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN BAGI PEMBELIAN UNIFORM LENGKAP KADET POLIS SMK RAJA ABDULLAH 2013DISEDIAKAN OLEH : PN. SITI MARIAM BINTI DOLLAH
GURU PENASIHAT PERSATUAN
KADET POLIS SEKOLAH
SMK RAJA ABDULLAH


1.0              PENGENALAN

            Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon peruntukan kewangan dari Unit Kokurikulum bagi membeli kelengkapan uniform kadet polis SMK Raja Abdullah yang telah dirancang untuk 2014.  

2.0              LATAR BELAKANG
Persatuan Kadet Polis memainkan peranan penting dalam menyemai kesedaran sivik dan perasaan bertanggungjawab kepada masyarakat di kalangan pelajar.Bagi mencapai objektif bagi membina satu bangsa Malaysia yang berdisiplin, maka penubuhan Persatuan Kadet Polis akan menjadi pemangkin kepada proses untuk memiliki lebih golongan yang berjaya di negara ini.
Persatuan Kadet Polis SMK Raja Abdullah telah ditubuhkan pada Januari  2012 selaras dengan misi kokurikulum sekolah iaitu Penubuhan PKP merupakan salah satu kegiatan kokurikulum sekolah menengah sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pelajaran 1961 mengikut Ordinan No. 2 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1969, P.K. (A) 487 bertarikh 20 November 1969 yang diselaraskan oleh PDRM.
Pengambilan ahli kadet pada tahun pertama ini disaring dengan terperinci dalam memastikan nama baik persatuan dijaga dengan baik. Aspek disiplin, kekemasan diri, dan mutu pelajaran pelajar diambil kira di samping ujian fizikal dilaksanakan sendiri oleh PDRM dalam pemilihan ahli kadet.

3.0   OBJEKTIF
3.1 Memantapkan lagi matlamat kokurikulum iaitu,mewujudkan minat serta meningkatkan keupayaan murid SMK Raja Abdullah bagi menceburi badan beruniform dari peringkat sekolah sehinggalah meninggalkan alam persekolahan.
3.2Memberi suntikan motivasi yang konsisten kepada murid SMK Raja Abdullah supaya mereka terus mantap dalam aktiviti luar yang dianjurkan oleh PDRM.
3.3 Memberi bantuan kepada ahli kadet yang tidak mempunyai kelengkapan uniform lengkap untuk mewakili sekolah.
4.0     ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPERLUKAN

1. Uniform Kadet 1 Set ( Lelaki ) X 7                                                     RM 819.35
2. Uniform Kadet 1 Set ( Perempuan ) X7                                                        RM 771.75
3. 1 Berret Kadet Polis ( Lencana Polis)                                                           RM 456.60
                                       ( Pelapik Merah)
                                       ( Upah Jahit )                                                                    ________
Jumlah                                                                                                                RM 2047.6


5.0 
PENUTUP

Saya amat berharap permohonan  ini mendapat kerjasama dan dipertimbangkan dengan sebaiknya Diharapkan dengan adanya bantuan ini, pasukan kadet polis SMK Raja Abdullah  akan muncul sebagai sebuah pasukan yang dikagumi hingga ke peringkat antarabangsa.


Disediakan oleh  :                               Diluluskan oleh  :                              Disahkan oleh :
………………….                               ………………….                            …………………
Pn.Siti Mariam Dollah                   En Seow Cheng Ping                     En Wan Mohd Wan Yusof
Guru Penasihat PKP                        Pen. Kanan Kokurikulum                       Pengetua
SMK Raja Abdullah                       SMK Raja Abdullah                        SMK Raja Abdullah


Ulasan              :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………No comments:

Post a Comment